WELPRO WELARC500 ตู้เชื่อมไฟฟ้า
ตู้เชื่อมไฟฟ้า WELPROรุ่นWELARC500 เป็นตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ 
ใช้งานหนักใช้งานตอบสนองงานเชื่อมไฟฟ้าลวดเชื่อม 2.6 - 5.0มม.

ตู้เชื่อมไฟฟ้า Welarc500
ตู้เชื่อมไฟฟ้า welarc500Sp1ตู้เชื่อมไฟฟ้า welarc500ของแถม