IWELD TIG185 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

 
เครื่องเฃื่อมไฟฟ้า 2 ระบบ ที่คุ้มค่ามากที่สุด
เพราะสามารถเชื่อมธูปได้ 2.6-3.2มม.
สามารถเชื่อม TIG งานสแตนเลสได้หนาถึง 5 มม.