WELPRO WELCUT40

เครื่องตัดพลาสม่า WELPRO รุ่น WELCUT40
ตู้เชื่อมไฟฟ้า WELCUT40 ตู้เชื่อมไฟฟ้า WELCUT40Sp ตู้เชื่อมไฟฟ้า WELCUT40ของแถม 
                 การเชื่อมไฟฟ้าด้วยตู้เชื่อมไฟฟ้า WELPRO ด้วยลวดเชื่อมชนิดมีฟลักซ์หุ้ม เป็นการเชื่อมที่ช่างเชื่อมควรทราบหลักการเบื้องต้น ในการการหลอมละลายของลวดเชื่อมและเนื้อโลหะ ด้วยการเชื่อมไฟฟ้า WELPRO ตรงบริเวณจุดที่หลอมละลายปลายลวดเชื่อมไฟฟ้า จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 5000องศาเชลเชียดังนั้น ลวดเชื่อมไฟฟ้าฟ้าหรือธูป กับชิ้นงานโลหะที่จะทำการเชื่อมเหมาะสมกันหรือไม่รวมทั้ง ผู้เชื่อมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเชื่อมไฟฟ้าอยู่บ้าง เรื่องแรกที่ต้องทำความเข้าใจก่อนคือ 1.เครื่องเชื่อมไฟฟ้าหรือตู้เชื่อม WELPRO ซึ่งการเชื่อม ARC มีกระแสไฟฟ้าออกมาได้เป็น 2ประเภทคือ กระแสตรง DC และกระแสสลับ AC การที่จะเลือกซื้อ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ควรเลือกดังนี้กระแสไฟฟ้า กำลังของแอมป์ แรงดันไฟฟ้าคือ 16-54 โวลต์ และแอมป์ที่ 20-550 แอมป์ รวมถึงสายเชื่อมต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า เพื่อไห้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด เค
รื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาดใหญ่กับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาดเล็กมีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกัน เช่นเครื่องเชื่อมขนาดใหญ่สามารถเชื่อมขนาดของลวดเชื่อมที่มีขนาดของความโต Diameter ลวดเชื่อมมากกว่า Ø 4มม.ได้และสามารถเชื่อมแบบไม่ต้องพักเครื่องได้ การบำรุงรักษาเครื่องไม่ยุ่งยาก รวมทั้งไม่ค่อยเกิดความเสียหายกับตัวเครื่อง ข้อเสียคือ การเคลื่ยนย้ายทำได้ยากลำบาก กินไฟฟ้ามาก เครื่องเชื่อมขนาดเล็กหรือที่นิยมเรียกว่า อินเวอร์เตอร์ สามารถเชื่อม ขนาดของลวดเชื่อมที่มีขนาดของความโต Diameter ลวดเชื่อม Ø2.6- 6 MM. การบำรุงรักษาเครื่องต้องระมัดระวังและต้องตรวจสอบอยู่เสมอ ข้อดี การเคลื่ยนย้ายทำง่ายพกพาได้สะดวก กินไฟฟ้าน้อยมาก ลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลัคซ์หรือที่เรียกว่า(ธูปเชื่อม)หน้าที่ของฟลักซ์ เป็นตัวป้องกันอากาศจากภายนอก หรือสิ่งปนเปื้อนและสิ่งแปลกปลอมไม่ไห้เข้าสู่เนื้อเชื่อมและสิ่งสกปกต่างๆ ที่อยู่ในแนวเชื่อมออกมา ไม่ต้องการไห้มีก๊าซออกซิเจน หรือก๊าซไฮโดรเจนเข้าไปผสมอยู่ในแนวเชื่อม แต่ในบางกรณีที่ต้องการความแข็งแรง ก็จะมีการเติมผงโลหะเข้าไปผสมอยู่ในฟลัคซ์ด้วยเช่นกัน ชนิดของโลหะที่จะเชื่อมต้องสามารถระบุได้ว่าเป็นโลหะใด เช่น เหล็กกล้า เหล็ก และ อัลลอย เหล็กหล่อ สเตนเลส และ นิเกิลและนิเกิลผสม อลูมิเนียมผสมทองแดง อลูมิเนียมและทองแดงผสม ง่ายและเชื่อมได้ดี คือ 3 - 38 MM.แต่หากมีความหนาที่มากกว่า หรือน้อยกว่าควรจะใช้กระบวนการเชื่อมแบบอื่นแทน ช่างเชื่อมที่ดีที่จะทำการเชื่อมหรือผู้ปฏิบัติงาน การเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ โดยใช้ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ เป็นการเชื่อมผสานโลหะให้ติดกันแบบง่าย ๆ และรวดเร็ว และยังมีความแข็งแรงสูง โดยไม่ต้องใช้ทักษะและวิธีการยุ่งยากเหมือนกับกระบวนการเชื่อมไฟฟ้าแบบอื่น โลหะที่จะเชื่อม เพื่อให้เหมาะสมและลดต้นทุน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า เช่นค่าไฟฟ้า มีความเข้าใจมากขึ้นรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ปฎิบัติงานเช่น ถุงมือเชื่อมไฟฟ้าแบบหนังแท้ และหน้ากากเชื่อมอัตโนมัติ หรือ แว่นกร่องแสง เป็นต้น
google thailand
ขอขอบคุณ GOOGLE มากครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

ฝากข้อความได้ครับ