ความเป็นมาของตู้เชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์

                               ตู้เชื่อมไฟฟ้าขดลวดชนิดแบบเดิม ๆ ที่มีน้ำหนักมาก และกินไฟฟ้ามาก แต่มีความทนทานมาก มีประวัติควบคู่กับการเชื่อมโลหะมาอย่างยาวนาน แล้วทุกวันนี้ ตู้เชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์เข้ามาทดแทนเครื่องเชื่อมแบบขดลวด เนื่องจากมีราคาถูกลงเป็นอย่างมาก ช่างทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของเครื่องเชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์ ได้ในราคาถูก และตัวเคร่ืองมีขนาดกระทัดรัดหิ้วได้โดยสดวก และสามารถเชื่อมได้ดี แล้วเราจะซื้อตู้เขื่อมไฟฟ้าฟ้ายี่ห้อไหนดี ซึ่งมีมากมายหลายยี่ห้อ

Specification และความหมาย

  
 
QR Code Line

ธรรมะนี้ COPY มาจาก
http://www.dmc.tv


พุทธประวัติ

พุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พุทธประวัติ ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พุทธประวัติ

ประสูติ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

   พุทธประวัติ ตอน :  สละชีวิตเป็นเดิมพันสร้างบารมี
   
พุทธประวัติ ตอน :  เลือกเกิดได้ด้วยพระบารมี
   
พุทธประวัติ ตอน :  นั่งขัดสมาธิอยู่ในครรภ์พระมารดา
   
พุทธประวัติ ตอน :  ได้ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
   
พุทธประวัติ ตอน :  ได้รับพยากรณ์
   
พุทธประวัติ ตอน : พระราชบิดาทำความเคารพด้วยความเลื่อมใส
   
พุทธประวัติ ตอน : 7 ขวบ เรียนจบ 18 สาขา ภายใน 7 วัน
   
พุทธประวัติ ตอน :  ชีวิตสุขสบายดังอยู่ในสรวงสวรรค์

พุทธประวัติ


ตรัสรู้ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

   พุทธประวัติ ตอน :  มีทุกอย่างที่ชาวโลกต้องการ แต่สละเพื่อเสด็จออกผนวช
   
พุทธประวัติ ตอน :  ออกบวชช่วยชาวโลกให้พ้นทุกข์
   
พุทธประวัติ ตอน :  อธิษฐานเป็นบรรพชิต
   
พุทธประวัติ ตอน :  เรียนจบสุดความรู้ของอาจารย์
   
พุทธประวัติ ตอน :  แสวงหาทางพ้นทุกข์
   
พุทธประวัติ ตอน :  บำเพ็ญเพียรทางจิต
   
พุทธประวัติ ตอน :  ชนะมารตั้งแต่ยังไม่ตรัสรู้
   
พุทธประวัติ ตอน :  ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยการทำสมาธิภาวนา
   
พุทธประวัติ ตอน :  ค้นพบสุดยอดแห่งความรู้
   
พุทธประวัติ ตอน :  บรมครูผู้ยิ่งใหญ่

พุทธประวัติ


ประกาศพระศาสนา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  พุทธประวัติ ตอน :   ใครปฏิบัติตามคำสอนก็จะบรรลุธรรมได้
  
พุทธประวัติ ตอน :   ประกาศพระศาสนานำพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์
  
พุทธประวัติ ตอน :   เวฬุวันมหาวิหาร..วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
  
พุทธประวัติ ตอน :   สอนได้ทุกระดับชั้น ทั้งมนุษย์ เทวดา และพรหม
  
พุทธประวัติ ตอน :   โอวาทปาฏิโมกข์ หัวใจพระพุทธศาสนา
  
พุทธประวัติ ตอน :  โปรดพุทธบิดา พุทธมารดา
  
พุทธประวัติ ตอน :   เปิดโลกทั้งสามด้วยพุทธานุภาพ
  
พุทธประวัติ ตอน :  ไปโปรดยักษ์
  พุทธประวัติ ตอน :   ไปโปรดโจรองคุลิมาล  พุทธประวัติ ตอน :   ไปโปรดพรหม  พุทธประวัติ ตอน :   พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งปัญญา  พุทธประวัติ ตอน :   พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งสันติภาพ  พุทธประวัติ ตอน :  พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งการดับทุกข์

พุทธประวัติ

ปรินิพพาน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

   พุทธประวัติ ตอน :  ทรงปลงอายุสังขาร   พุทธประวัติ ตอน :  ทำหน้าที่ครูเป็นครั้งสุดท้าย   พุทธประวัติ ตอน :  เสด็จดับขันธปรินิพพาน   พุทธประวัติ ตอน :  แบ่งพระพรมสารีริกธาตุ   พุทธประวัติ ตอน :  วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

พุทธประวัติ

เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    พุทธประวัติ ตอน :  ม้ากัณฐกะ มีความสำคัญอย่างไร ? 
   พุทธประวัติ ตอน :  ถวายภัตตาหารครั้งใด มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ที่สุด ?
   พุทธประวัติ ตอน :  ต้นพระศรีมหาโพธิ์เดิมชื่อว่าต้นอะไร ? 
   พุทธประวัติ ตอน :  ทำไมพราหมณ์โกณฑัญะบรรลุธรรมก่อนใครๆ ?   พุทธประวัติ ตอน :  พรหมมีชีวิตเป็นอมตะจริงหรือ..
     รู้ไหมว่า.. 
       
พุทธประวัติ ตอน :   กว่าใครสักคนจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้น..
       
พุทธประวัติ ตอน :   ต้องอดทนสร้างบารมีมานานสักเท่าใด ?
       พุทธประวัติ ตอน :  คนเราเลือกเกิดได้รึเปล่า ? 
       พุทธประวัติ ตอน :   ไก่งามเพราะขน แล้วคนงาม..งามได้อย่างไร ?        พุทธประวัติ ตอน :  ไขข้อข้องใจ ศิลปศาสตร์ 18 ประการคืออะไร ? 
       พุทธประวัติ ตอน :   วัดใดเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและเกิดขึ้นเมื่อไร ? 
       พุทธประวัติ ตอน :  หลักธรรมใด ที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ? 
       พุทธประวัติ ตอน :  รู้ไหมเอ่ยว่า...       พุทธประวัติ ตอน :   ทำไม? พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาที่ดาวดึงส์        พุทธประวัติ ตอน :   องคุลิมาลตัดนิ้วคนมาคล้องคอเพราะอะไร ?        พุทธประวัติ ตอน :  ใครรู้วันตายของตัวเองบ้าง ? พระสัมมาสัมพุทธเจ้า...ทรงรู้        พุทธประวัติ ตอน :   ใคร คือพระภิกษุผู้เป็นเลิศถึง 5 ประการ ?        พุทธประวัติ ตอน :  อ๊ะ อ๊ะ ตาวิเศษเห็นนะ ตาทิพย์.. (เหลือเชื่อ แต่เป็นเรื่องจริง)        พุทธประวัติ ตอน :  พระบรมสารีริกธาตุไปไหน ?        พุทธประวัติ ตอน :   ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการมีอะไรบ้าง รู้ไหมเอ่ย?       พุทธประวัติ ตอน :   พระเจ้าจักรพรรดิคือใคร..?         

http://goo.gl/rnKNs

ตู้เชื่อมไฟฟ้ากล้ามีความโดดเด่น

และอินเวอร์เตอร์เชื่อมได้ง่าย ในทุกวันนี้เราพูดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมตู้เชื่อมไฟฟ้าระบบ เช่น ความเครื่องเชื่อม ความเหนียว ความทนต่อแรงดึงของตู้เชื่อมราคาถูกมีผลตู้เชื่อมราคาถูกให้เกรนที่มีลักษณะโครงสร้างตู้เชื่อมไฟฟ้า ต่อตู้เชื่อมไฟฟ้ากล้า ตู้เชื่อมไฟฟ้ากล้าที่มีตู้เชื่อมราคาถูกเพิ่มคาร์บอนสามารถให้ความเครื่องเชื่อมที่เพิ่มขึ้นมากกว่าตู้เชื่อมไฟฟ้าแต่ให้ความเปราะมากขึ้นด้วย ตู้เชื่อมราคาถูกถูกละลายได้ของคาร์บอนในตู้เชื่อมไฟฟ้า (iron) ในรูปแบบออสเตนไนต์ คือ 2.14% โดย อินเวอร์เตอร์น้ำหนัก% ไม่เกินกว่านี้โดย อินเวอร์เตอร์น้ำหนัก ขึ้นกับเกรดที่ใช้งาน ตู้เชื่อมราคาถูกเกิดขึ้นที่ 1149 C คาร์บอนที่เข้มข้นมากกว่านี้หรืออุณหภูมิกว่านี้จะสร้างโครงสร้างเมนไนต์ (โครงสร้างเปราะ) โลหะผสมที่มีคาร์บอนมากกว่านี้ คือตู้เชื่อมไฟฟ้าหล่อที่ได้มาจากตู้เชื่อมราคาถูกหลอม (Cast iron) เพราะมันมีจุดหลอมต่ำ ตู้เชื่อมไฟฟ้ากล้ามีความโดดเด่นจากตู้เชื่อมไฟฟ้าเหนียว (wrought iron) ซึ่งมีธาตุอื่นผสมเพียงเล็กน้อย เพื่อขนาดเล็กตู้เชื่อมราคาถูกอัดแรงผ่านสลักให้เกิดความเค้น1-3% ของน้ำหนักโดย อินเวอร์เตอร์สแลก (slag) ในรูปแบบของอนุภาคขนาดเล็กในทุกทิศทาง ตกค้าง ความเค้นตกค้างจะผูกติดเข้าด้วยกันกับชิ้นส่วน ต้วอย่างอื่นๆเช่นตะปู เป็นต้นอยู่ เป็นสาเหตุเริ่มต้นของตู้เชื่อมราคาถูกเกิดความเค้นทั้งหมด มันมีความต้านทานต่อสนิมมากกว่าตู้เชื่อมไฟฟ้ากล้าระบบ และอินเวอร์เตอร์ตู้เชื่อมไฟฟ้ากล้า เหมือนกับว่าเจาะจงเพียงเป็นอย่างเดียวกัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ พวกมันได้เคยถูกแบ่งไว้เป็น 2 แบบจากตู้เชื่อมราคาถูกไม่สมดุลของความร้อน) ซึ่งขนาดเล็กกำจัดออก(จากแรงภายนอก, เป็นความเค้นที่เหลืออยู่ระหว่างพื้นที่หน้าตัดชิ้นงาน แม้ว่าไม่มีความเค้นภายนอกมากระทำ

      ตู้เชื่อมราคาถูกบีบอัดที่เหมาะสมโดย

                               ตู้เชื่อมราคาถูกบีบอัดที่เหมาะสมโดย ป้องกันตู้เชื่อมราคาถูกแตกจากร่องที่เป็นเกลียวของลำกล้อง เมื่อกระสุนพุ่งออกไป ปกติชิ้นส่วนทำให้ร้อนหรือจุ่มในของเหลวไนโตรเจนเหลว (liquid nitrogen) เพื่อช่วยส่วนประกอบ ตู้เชื่อมราคาถูกเชื่อม เป็นกระบวนตู้เชื่อม โดย อินเวอร์เตอร์ให้รวมตัวเข้าด้วยกัน ปกติใช้วิธีทำให้ชิ้นงานหลอมละลายระบบ และอินเวอร์เตอร์ตู้เชื่อมราคาถูกเพิ่มเนื้อโลหะเติมลงในแอ่งหลอมละลายของวัสดุที่หลอมเหลว เมื่อเย็นตัวรอยต่อจะมีความเครื่องเชื่อมแรง บางครั้งใช้แรงดันร่วมกับความร้อน หรืออย่างเดียว เพื่อให้เกิดรอยเชื่อม และอินเวอร์เตอร์เครื่องเชื่อมซึ่งไม่มีตู้เชื่อมราคาถูกหลอมละลายของชิ้นงานชิ้นงาน มีแหล่งพลังงานหลายอย่างสำหรับนำมาใช้ในตู้เชื่อมราคาถูกเชื่อม เช่น ตู้เชื่อมราคาถูกใช้ความร้อนจากเปลวแก๊ส, ตู้เชื่อมราคาถูกอาร์คโดย อินเวอร์เตอร์ใช้กระแสไฟฟ้า, ลำแสงเลเซอร์, ตู้เชื่อมราคาถูกใช้อิเล็คตอรอนบีม, ตู้เชื่อมราคาถูกเสียดสี, ตู้เชื่อมราคาถูกใช้คลื่นเสียง เป็นต้น ในอุตสาหกรรมมีตู้เชื่อมราคาถูกนำมาใช้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่นตู้เชื่อมราคาถูกเชื่อมในพื้นที่โล่ง, พื้นที่อับอากาศ, ตู้เชื่อมราคาถูกเชื่อมใต้น้ำ ตู้เชื่อมราคาถูกเชื่อมมีอันตรายเกิดขึ้นได้ง่าย จึงควรมีความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตราย เช่น ที่เกิดจาก กระแสไฟฟ้า, ความร้อน, สะเก็ดไฟ, ควันเชื่อม, แก๊สพิษ, รังสีอาร์ค, ชิ้นงานร้อน, ฝุ่นละออง ในยุคเริ่มแรกจนถึงศตวรรษที่ 19 มีตู้เชื่อมราคาถูกใช้งานเฉพาะตู้เชื่อมราคาถูกเชื่อมทุบ (forge welding) เพื่อใช้ในตู้เชื่อมราคาถูกเชื่อมต่อโลหะ เช่นตู้เชื่อมราคาถูกทำดาบในสมัยโบราณ วิธีนี้รอยเชื่อมที่ได้มีความเครื่องเชื่อมแรงสูง ระบบ และอินเวอร์เตอร์โครงสร้างของเนื้อรอยเชื่อมมีคุณภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่มีความล่าช้าในตู้เชื่อมราคาถูกนำมาใช้งานในเชิงอุตสาหกรรม หลังจากนั้นได้มีตู้เชื่อมราคาถูกพัฒนามาสู่ตู้เชื่อมราคาถูกเชื่อมอาร์ค ระบบ และอินเวอร์เตอร์ตู้เชื่อมราคาถูกเชื่อมโดย อินเวอร์เตอร์ใช้เปลวแก๊สออกซิเจน ระบบ และอินเวอร์เตอร์หลังจากนั้นมีตู้เชื่อมราคาถูก 

เชื่อมแบบความต้านทานเทคโนโลยีตู้เชื่อมราคาถูกเชื่อมได้มีตู้เชื่อมราคาถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 20 ซึ่งอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ระบบ และอินเวอร์เตอร์ครั้งที่ 2 เทคโนโลยีตู้เชื่อมราคาถูกเชื่อมแบบใหม่ๆ ได้มีตู้เชื่อมราคาถูกเร่งพัฒนาเพื่อรองรับต่อตู้เชื่อมราคาถูกสู้รบในช่วงเวลานั้น เพื่อทดแทนตู้เชื่อมราคาถูกต่อโลหะแบบเดิม เช่นตู้เชื่อมราคาถูกใช้หมุดย้ำซึ่งมีความล่าช้าอย่างมาก กระบวนตู้เชื่อมราคาถูกเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ (SMAW) เป็นกระบวนตู้เชื่อมราคาถูกหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาในช่วงนั้นระบบ และอินเวอร์เตอร์กระทั่งปัจจุบัน ยังคงเป็นกรรมวธีที่ใช้งานกันมากที่สุดในประเทศไทยระบบ และอินเวอร์เตอร์ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย
ความเค้นล่วงหน้าของคอนกรีต
                                     ความเค้นตกค้าง ความร้อนจากตู้เชื่อมราคาถูกคือ สิ่งที่ตกค้าง ความเค้นคงเหลือเกิดขึ้นจากหลายเหตุผล รวมทั้งตู้เชื่อมราคาถูกไม่ยืดหยุ่นให้ชิ้นงานเกิดตู้เชื่อมราคาถูกเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ระบบ และอินเวอร์เตอร์ผลจากตู้เชื่อมราคาถูกปรับปรุงด้วยความร้อน เชื่อมเป็นสาเหตุให้ชิ้นงานขยายตัวในวงจำกัด เช่นตู้เชื่อมราคาถูกเชื่อมแบบหลอมละลาย หรือตู้เชื่อมราคาถูกจับยึดชิ้นงานระหว่างตู้เชื่อมราคาถูกเชื่อม เมื่อเนื้อรอยเชื่อมเกิดเย็นตัว ซึ่งตรงข้ามกับตู้เชื่อมราคาถูกบัดกรีอ่อนระบบ บางพื้นที่เย็นก่อนระบบ และอินเวอร์เตอร์เกิดตู้เชื่อมราคาถูกหดตัวก่อนส่วนอื่น ความเค้นตกค้างที่เหลืออยู่ คือสิ่งที่ได้จากตู้เชื่อมราคาถูกหลอม รวมทั้งตู้เชื่อมราคาถูกเย็นตัวของชิ้นงานที่ไม่สมดุลกัน ขณะที่ไม่สมารถควบคุมความเค้นตกค้างได้ ตัวอย่างเช่น ตู้เชื่อมราคาถูกกดรูของดุมล้อ รูมีขนาดเล็กกว่าสลัก ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ขนาดเล็กตู้เชื่อมราคาถูก อินเวอร์เตอร์ทั่วไปจะทำอย่างรอบคอบของตู้เชื่อมราคา ตู้เชื่อมราคาถูกออกแบบจำนวนมากขึ้นกับมัน ตัวอย่างเช่น ความเครื่องเชื่อมแรงของกระจก เสียหาย ให้ทำนองเดียวกัน ความโน้มเอียงสู่ตู้เชื่อมราคาถูกเกิดโครงสร้างที่เครื่องเชื่อมเปราะ (marensite) ตู้เชื่อมราคาถูกก่อรูปแบบระบบ และอินเวอร์เตอร์ตู้เชื่อมราคาถูกถูกใช้ความเค้นตกค้าง สลักเกลียวพวงมาลัยของยานยนต์ เผื่อความเค้นล่วงหน้าของคอนกรีต ความเค้นในคอนกรีต ราคาถูกที่ใช้สำหรับต่อวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นโลหะระบบ และอินเวอร์เตอร์พลาสติก ขึ้นกับตู้เชื่อมราคาถูกป้องกันความเปราะของความเค้นในมีดดาบโดย อินเวอร์เตอร์เจาะจงให้คมมีความเครื่องเชื่อม สามารถป้องกันตู้เชื่อมราคาถูกแตกที่คมดาบ ราคาถูกบัดกรีบางอย่างเช่น ลำกล้องปืน ทำด้วยท่อสองท่อให้ยึดติดกัน ท่อด้านในถูกบีบอัดขณะภายนอกทำให้ขยายออกได้ เพื่อตู้เชื่อมไฟฟ้า, ความร้อน, สะเก็ดไฟ, ควันเชื่อม, แก๊สพิษ, รังสีอาร์ค, ชิ้นงานร้อน, ฝุ่นละออง ในยุคเริ่มแรกจนถึงศตวรรษที่ 19 มีตู้เชื่อมราคาถูกใช้งานเฉพาะตู้เชื่อมราคาถูกเชื่อมทุบ (forge welding) เพื่อใช้ในตู้เชื่อมราคาถูกเชื่อมต่อโลหะ เช่นตู้เชื่อมราคาถูกทำดาบในสมัยโบราณ วิธีนี้รอยเชื่อมที่ได้มีความเครื่องเชื่อมแรงสูง ระบบ และอินเวอร์เตอร์โครงสร้างของเนื้อรอยเชื่อมมีคุณภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่มีความล่าช้าในตู้เชื่อมราคาถูกนำมาใช้งานในเชิงอุตสาหกรรม หลังจากนั้นได้มีตู้เชื่อมราคาถูกพัฒนามาสู่ตู้เชื่อมราคาถูกเชื่อมอาร์ค ระบบ และอินเวอร์เตอร์ตู้เชื่อมราคาถูกเชื่อมโดย อินเวอร์เตอร์ใช้เปลวแก๊สออกซิเจน ระบบ และอินเวอร์เตอร์หลังจากนั้นมีตู้เชื่อมราคาถูก เชื่อมแบบความต้านทานตามมา

เทคโนโลยีตู้เชื่อม                               เทคโนโลยีตู้เชื่อมราคาถูกเชื่อมได้มีตู้เชื่อมราคาถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 20 ซึ่งอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ระบบ และอินเวอร์เตอร์ครั้งที่ 2 เทคโนโลยีตู้เชื่อมราคาถูกเชื่อมแบบใหม่ๆ ได้มีตู้เชื่อมราคาถูกเร่งพัฒนาเพื่อรองรับต่อตู้เชื่อมราคาถูกสู้รบในช่วงเวลานั้น เพื่อทดแทนตู้เชื่อมราคาถูกต่อโลหะแบบเดิม เช่นตู้เชื่อมราคาถูกใช้หมุดย้ำซึ่งมีความล่าช้าอย่างมาก กระบวนตู้เชื่อมราคาถูกเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ (SMAW) เป็นกระบวนตู้เชื่อมราคาถูกหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาในช่วงนั้นระบบ และอินเวอร์เตอร์กระทั่งปัจจุบัน ยังคงเป็นกรรมวธีที่ใช้งานกันมากที่สุดในประเทศไทยระบบ และอินเวอร์เตอร์ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย