การเตรียมความพร้อมระบบการเชื่อมไทยสู่ AEC

                  ทุกวงการกำลังกว่าถึง AEC (Asian Economic Community) กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปมธรรมในอีก 2-3 ปี ที่จะถึงในเร็ว ๆ นี้ ในระบบวงการเครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์  ของเราก็จะหนีไม่พ้นของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เช่นกัน  เราไม่เพียงแต่จะลุคืบเข้าไปขายในเพื่นบ้านเราเท่านั้น  เพื่อบ้านเราก็เช่นกันสามารถขยายการมาสู่ประเทศไทยเราได้เช่นกัน ดังนั้นเราในฐานะสมาชิก 1 ให้ Asian ให้เตรียมตัวเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ด้วยดี  แต่อย่าลืมเปลี่ยนตู้เชื่อมไฟฟ้าที่กินไฟ  มาเป็นตู้เชื่อมระบบ Inverter กันน่ะครับ

Specification และความหมาย

 Input Power/Frequency        Rate Input Power Capacitor        No-Load Voltage  NO-Load  Loss 

  
                         ร้านสหวนิช ขายตู้เชื่อมไฟฟ้าเครื่องมือช่างราคาถูกจริง มีหน้ากากเชื่อมROWEL MMA200St อะไหล่ตู้เชื่อม TIG และเครื่องเชื่อม เครื่องมือช่างขายครับ  ตู้เชื่อมมีหลากหลายรุ่นหลายยี่ห้อ IWELD MMA140 JASIC ARC185I  WELARC140 WLARC160  IWELD MMA160  Welpro3ระบบ  JASIC ARC225I ROWEL ARC160 ROWEL ARC200 ,BOXING ARC200   เครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่ร้านสหวนิชมี สาขาจัดจำหน่ายราคาถูกจริง  เพราะราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %   ร้านสหวนิช เราตั้งใจประกอบการค้าในอินเทอร์เนทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศ  และผมน้าต๋องลงรูปตัวจริงมีหน้าร้านแน่นอนเป็นหลักแหล่งเจ้าของตึกเอง  ลูกค้าทีอยู่ต่างจังหวัด  หากได้มีโอกาสมาทำธุระที่กรุงเทพฯ  ผมขอเชิญแวะมาดื่นน้ำชากาแฟ   ที่ร้านได้ อัพเดทข้อมูล 24 มีนาคม 2557 

QR Code Line
 _________________________________ขอขอบคุณ google
ธรรมะนี้ COPY มาจาก
http://www.dmc.tv

พระศรีอริยเมตไตรย์

กว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เรื่องราวการสร้างบารมีของพระศรีอริยเมตไตรย์ ตลอดจนบุคคลสำคัญในยุคพระศรีอารย์ชมด้วย Html5    ชมด้วย MP4   ชมด้วย Youtube  MP3 ธรรมะพระศรีอริยเมตไตรย์ เวอร์ชั่น 3
การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

ตอนที่ 1 "เกริ่นนำ" หัวใจพระโพธิสัตว์  
การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปมาแล้วยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทร
ตอนที่ 2 ท้าวความถึงสุเมธดาบสโพธิสัตว์
 สุเมธดาบสเป็นพระชาติหนึ่งของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน
ตอนที่ 3 สุเมธดาบสได้รับพยากรณ์
ได้รับการพยากรณ์ครั้งแรกก่อนมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน 
ตอนที่ 4 ฉัพพรรณรังสีของพระสุมังคลพุทธเจ้า
เมื่อพระโพธิสัตว์ละจากอัตภาพที่บังเกิดเป็นสุเมธดาบสแล้ว ท่านสร้างบารมีเรื่อยมา จนอีกครั้งครั้งหนึ่งในยุคพระสุมังคลพุทธเจ้า ต่อไปเป็นเรื่องราวของพระสุมังคลพุทธเจ้ากับรัศมีทั้งหก
ตอนที่ 5 การถวายบุตรเป็นทานของพระสุมังคลพุทธเจ้า
บุพกรรมที่ทำให้พระสุมังคลพุทธเจ้ามีรัศมีกายแผ่ออกไปได้ถึงหมื่นโลกธาตุ
ตอนที่ 6 เผาตัวเองบูชาพระเจดีย์ พระสุมังคลพุทธเจ้า
อีกบุพกรรมที่ทำให้พระสุมังคลพุทธเจ้ามีรัศมีกายแผ่ออกไปได้ถึงหมื่นโลกธาตุ คือ การสละชีวิตของตนเองเป็นดวงประทีป
                                                                       
ตอนที่ 7 การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพราหมณ์ 
สุรุจิพราหมณ์ พระชาติหนึ่งของพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าซึ่งบังเกิดในยุคสมัยของพระสุมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 8  การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพราหมณ์ (2)
สุรุจิพราหมณ์ ถวายภัตตาหาร คิลานเภสัช และจีวรแด่พระคณะภิกษุสงฆ์ที่มีจำนวนถึงแสนโกฏิได้สำเร็จ
ตอนที่ 9 การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพราหมณ์ (3)พระสุมังคลพุทธเจ้าทรงประทานพุทธพยากรณ์แก่สุรุจิพราหมณ์
ตอนที่ 10   พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรา ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์ที่กำลังสั่งสมบารมีเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ลงมาบังเกิดสร้างบารมีในยุคสมัยของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 11 พระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ทรงออกผนวช 
โดยที่พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ และทรงได้รับพุทธพยากรณ์อีกครั้ง
ตอนที่ 12 พุทธพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พุทธพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นกิจสำคัญอย่างหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์