งานเชื่อมอลูมิเนียม (Aluminum Welding)จึงใช้ TIG AC

       
รูปที่ 1 ตู้เชื่อม TIG250ACDC Aluminum Welding
    ทำไมงานเชื่อมอลูมิเนียม (
Aluminum Welding) ตามรูปที่1 จึงต้องใช้ระบบ TIG AC ช่างเชื่อมอย่างเราจะสังเกตเห็นว่า เมื่อเจองานเชื่อมอลูมิเนียม จึงเชื่อมยากมาก  และเชื่อมได้ไม่ติด (กรณีเชื่อมด้วยธูป) และช่างบางท่านมีเครื่องเชื่อม TIG DC ระบบอินเวอร์เตอร์ โดยทั่วไปแล้วงานเชื่อมอาร์กอนระบบ TIG จะเป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC Current) และมีราคาถูก ไม่สามารถเชื่อมอาร์กอนอลูมิเนียมได้เลย  นักพัตนาได้ทดลองงานเชื่อมโลหะที่มีส่วนผสมชองอลูมิเนียม ที่มีองค์ประกอบสำคัญ คืออลูมิเนียมและแม็กนีเชียม(Magnesium)  เป็นส่วนร่วมและยังพบว่าจุดหลอมละลายของ 2 ชนิดนี้ไม่เท่ากันอย่างมาก อลูมิเนียมออกไซด์ หลอมละลายที่อุณหภูมิ 3600 องศา F แต่ในขณะเดียวกัน อลูมิเนียมหลอมละลายที่ 1200 องศาF นี้จึงเป็นที่มาของความแตกต่างงานเชื่อมอลูมิเนียม  

กว่าจะมาเป็นอาร์กอนระบบ AC

รูป 2 วงจร AC งานอาร์กอนอลูมิเนียม
รูปที่3 ผลงานเชื่อมอลูมิเนียมที่สวยงาม
          วิศวกรทราบความแตกต่างนี้ จึงทำให้การพัฒนา ระบบอินเวอร์เตอร์เป็นระบบ AC โดยอาศัยความต่างศักย์ + - ของแรงดันและกระแสเชื่อมเป็นตัวกำหนดงานเชื่อม ตามรูปที่2 กล่าวคือช่วงที่กระแสเชื่อมเป็นบวกจำทำให้อลูมิเนียมออกไซด์หลอมละลาย และช่วงกระแสเชื่อมเป็นลบที่ปลายทังสเตนทำให้เนื้ออลูมิเนียมหลอมละลายตามรูปวงจร AC ของระบบเชื่อม  ทั้งนี้ช่างที่จะเชื่อมอลูมิเนียมจักต้องเป็นคนสังเกตุ ในการปรับช่วง + - ของกระแสเชื่อม เพื่อให้งานเชื่อมอาร์กอน อลูมิเนียมออกมาได้ชิ้นงานที่สวยงามตามตัวอย่างรูปที่ 3 จะเห็ว่าแนวการเผาไหม้กับแนวเชื่อมอยู่สวยงาม
                 ร้านสหวนิช ขายตู้เชื่อมไฟฟ้าเครื่องมือช่างราคาถูกจริง มีหน้ากากเชื่อมROWEL MMA200St อะไหล่ตู้เชื่อม TIG และเครื่องเชื่อม เครื่องมือช่างขายครับ  ตู้เชื่อมมีหลากหลายรุ่นหลายยี่ห้อ IWELD MMA140 JASIC ARC185I  WELARC140 WLARC160  IWELD MMA160  Welpro3ระบบ  JASIC ARC225I ROWEL ARC160 ROWEL ARC200 ,BOXING ARC200   เครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่ร้านสหวนิชมี สาขาจัดจำหน่ายราคาถูกจริง       

 อัพเดทข้อมูล 16 พ.ค  2557
QR Code Line
                        ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

ฝากข้อความได้ครับ