การเชื่อม TIG ACDC สำหรับงานอลูมิเนียม

                 อลูมิเนียม (Aluminum).. เป็นโลหะที่มีน้ำหนักเบา.. มีความถ่วงจำเพาะเพียง 2.7 กรัมต่อลูกบาศ์กเซ็นติเมตร.. เมื่อเทียบกับเหล็กที่..มีความถ่วงจำเพาะถึง 7.8 กรัมต่อลูกบาศ์กเซ็นติเมตร...  อลูมิเนียมเป็นโลหะ...ที่มีความแข็งแรงสูงเมื่อเทียบกับปริมาตร.. อีกทั้งยังมีความทนทาน...ต่อบรรยากาศได้ดี.. จึงเป็นหนึ่งในโลหะ..สำหรับวงการเชื่อมไฟฟ้าอุตสาหกรรม...ที่มีการใช้งานหลากหลายในปัจจุบัน... และด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยี... จึงมีการผสมธาตุต่างๆ... ลงในอลูมิเนียม... ก่อให้เกิดอลูมิเนียมผสม... ที่มีความแข็งแรง...และมีขีดความสามารถ...ในการใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น... แต่ในขณะเดียวกันการผสมธาตุอื่นๆ... ลงไปเพื่อให้สามารถรองรับ...การใช้งานได้มากขึ้นนั้น... กลับทำให้ประสบปัญหา...เมื่อต้องทำการเชื่อมประสาน...สำหรับอลูมิเนียมผสมบางกลุ่ม...
รูปที่ 1 SUMO TIG250 ACDC งานอลูมิเนียม

การเลือกลวดเชื่อม...อลูมิเนียม                

              การเลือกลวดเชื่อม...อลูมิเนียมที่เหมาะสมกับการเชื่อมอินเวอร์เตอร์ TIG ACDC... จึงเป็นปัจจัยหลักที่...จะทำให้การเชื่อมประสานอลูมิเนียม...ประสบความสำเร็จ... โดยที่ผู้รับผิดชอบ...ด้านการออกแบบ...และกำหนดขั้นตอน...ในการเชื่อมรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง...จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้...และทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้... เนื่องจากลวดเชื่อมอลูมิเนียม...แต่ละเบอร์นั้น... สามารถให้คุณสมบัติ...ที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ... ภายหลังจากที่ทำการเชื่อม...
                โดยทั่วไป คุณสมบัติทางเชิงกล...  หรือส่วนผสมทางเคมีของลวดเชื่อม.... อีกทั้งลักษณะการใช้งานที่เหมาะสม...ของลวดเชื่อมอลูมิเนียม...แต่ละเบอร์นั้นจะ สามารถสอบถาม...ได้จากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย ...แต่อย่างไรก็ตาม ...  ในส่วนของผู้ใช้งานเองนั้น...ควรมีความรู้ความเข้าใจ...เกี่ยวกับกลุ่มของอลูมิเนียม...ผสมชนิดต่างๆ ..ด้วยเช่นกัน... เพื่อเป็นพื้นฐาน...สำหรับการเลือกลวดเชื่อม...ให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท..ในบทต่อไป จะเอาคุณสมบัติและเบอร์เรียกใช้วาน... ที่ควรรับทราบมาเล่าให้ท่านรับทราบ ครับ

อะไหล่ตู้เชื่อม TIG

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

ฝากข้อความได้ครับ