วันมาฆบูชา 2558 วันที่เราปล่อยวางงานเชื่อมไฟฟ้าเพื่อไปทำบุญกัน

              ร้านสหวนิชหยุดทำงาน..เพราะวันนี้เป็น...วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา...ของพวกเราชาวพุทธ.. และชาวโลก.. คือ "วันมาฆบูชา"... วันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 ...นี้แล้วเกี่ยวอะไร..กับชาวช่างเชื่อมไฟฟ้า.. ระบบอินเวอร์เตอร์...ละครับเนี่ย.. ถึงวันสำคัญนี้..จะไม่เกี่ยวโดยตรง... แต่ก็ไม่ถึงกับว่า...เอามาเชื่อมต่อ... กันไม่เลยเสียที่เดียว...
รูปที่ 1 จุดมาฆประทีป สว่างไสวดั่งเครื่องเชื่อมที่ทำงานปกติ

ความเป็นมาของวันมาฆบูชา

     เหตุที่พุทธศาสนิกชนถือว่า "วันมาฆบูชา" เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพราะมีเหตุการณ์พิเศษที่มาบรรจบกัน 4 ประการ หรือที่เรารู้จักกันดีว่า"จาตุรงคสันนิบาต" อันเป็นประดุจการปฐมนิเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการนั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่โลกต้องจารึก เพราะเป็นการประชุมของผู้บริสุทธิ์ล้วนๆ และเป็นครั้งแรกที่มีการประขุมเพื่อรับฟังทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 


เหตุอัศจรรย์ใน วันมาฆบูชา 4 ประการ1. เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (วันเพ็ญเดือน 3 )

2. พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมโดยมิได้นัดหมาย

3.ภิกษุเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 ทั้งหมด
รูปที่ 2 แสงเทียนสวยสว่างสงบ เปรียบได้งานเชื่อมที่ออกมาดีสวยงาม

4.พระภิกษุทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้รับการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาซึ่งพระบรมศาสดาทรงประทานการบวชให้

           เพียงแค่ฟังเกริ่น ๆ ก็จะเห็นว่าสุดยอดของพระศาสนาของเราชาวพุทธ อันเยี่ยมยอดที่ดีครับ             พวกเราชาวช่างเชื่อม  และว่าที่ช่างเชื่อมรวมถึงผู้ว่าจ้างช่างเชื่อมผู้ขายตู้เชื่อมวันมาฆบูชานี้ มาร่วมทำบุญที่วัดใกล้บ้านท่าน เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เติมบุญ เติมบารมี เพราะ....  
***"บุญเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งปวง." ***
 **** ร้านสหวนิชเชื่อเช่นนี้ครับ ***เชิญกดดูวิววันมาฆบูชา

          ร้านสหวนิชก็เช่นเดียวกัน ได้พยายามค้นหาเครื่องมือ ตู้เชื่อมไฟฟ้า ยี่ห้อ ดี ๆทั้ง  Welpro   Iweld  Jasic Rowel Sumo เครื่องมือใช้ไฟฟ้า  Maktec Makita และ อะไหล่  เครื่องเชื่อม และเต็มใจให้บริการทั้งก่อนการขาย  และหลังการขาย ทั้งในการให้คำปรึกษา ก่อนการชื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า และให้คำปรึกษาและบริการหลังการขาย ตู้เชื่อม ไฟฟ้า 

ตารางแนะนำเลือกเครื่องเชื่อมแบบช่างมือโปร  

สัญญาลักษณ์ TIG
* แนวเชื่อมมีความแข็งแรงสูง
* ความเร็วในการเชื่อมต่ำ
* แนวเชื่อมมีความสวยงามมาก
* ใช้เวลาติดตั้งปานกลาง
* ต้องใช้ทักษะในการเชื่อมสูง
* เชื่อมโลหะได้ทุกชนิด
* ราคาเครื่องและอุปกรณ์ สูง
สัญญาลักษณ์ MMA
* แนวเชื่อมมีความแข็งแรงน้อย
* ความเร็วในการเชื่อมปานกลาง
* แนวเชื่อมมีความสวยงามมาก
* ใช้เวลาติดตั้งน้อย ไม่ซับช้อน
* เชื่อมง่ายไม่ต้องใช้ทักษะ มาก
* เชื่อมโลหะได้ทุกบางชนิด
* ราคาเครื่องและอุปกรณ์ ต่ำ
สัญญาลักษณ์ MIG
* แนวเชื่อมแข็งแรงปานกลาง
* ความเร็วในการเชื่อมสูง
* แนวเชื่อมมีความสวยงามปานกลาง
* ใช้เวลาติดตั้งสูง
* ต้องใช้ทักษะในการเชื่อมปานกลาง
* เชื่อมโลหะได้บางชนิด
* ราคาเครื่องและอุปกรณ์ สูง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

ฝากข้อความได้ครับ