ตู้เชื่อมไฟฟ้า MIG เชื่อมย้าว ยาว และไร้รอยต่อ

รูปที่1 WELPRO
WELMIG 350 FH
สินค้ามีพร้อมขายถูกจริง

              การเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ ที่ต้องการความต่อเนื่องของการเชื่อมตลอดชิ้นงาน เช่นการเชื่อมท่อเหล็ก การเชื่อมถัง  จึงไม่ควรมีรอยต่อ ของรอยเชื่อมจะเป็นการดีที่สุด แล้วเครื่องเชื่อมชนิดใดละที่สามารถเชื่อมต่อเนื่อง แบบไร้รอยต่อของแนวการเชื่อม  คำตอบสำหรับโจทย์ปัญหานี้ ก็คือ  เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ แบบ MIG MAG หรือ ตู้เชื่อมซีโอทู (Co2) ตัวอย่างตู้เชื่อม MIG ตามรูปที่1 รูปที่2 และ รูปที่3

รูปที่3 IWELD
MIG/MMA/TIG 225I
าคาขายถูกจริง
รูปที่2 JASIC
MIG 250 Z-1
ราคาเพียง 29,720บาท
            ร้านสหวนิชก็มีเครื่องเชื่อมมิก ขายหลัก ๆ อยู่ 3 ยี่ห้อคือ ตู้เชื่อม WELPRO รุ่น WELMIG 350 FH เครื่องเชื่อม ไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ JASIC รุ่น MIG 250 Z-1 สุดท้ายเป็น เครื่องเชื่อมซีโอทู MIG MAG ยี่ห้อ IWELD MIG/MMA/ TIG 225 IGBT เครื่องเชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์ MIG จะใช้ลวดเชื่อมชนิดเป็นขดม้วน ขนาด 5 กก/ม้วน และขนาด 15 กก/ม้วน โดยมีขนาดของลวด 0.8 - 1.6 มม. ก็ขึ้นอยู่กับกระแสของเครื่องเชื่อม และความหนาของเหล็กที่จะเชื่อม ชึ่ง โอกกาสหน้าร้าน สหวนิช จะค้นคว้าหาข้อมูลความหนาของชิ้นงานที่เหมาะสมกับขนาดของลวดเชื่อม นั้น ๆเพื่อนำมาเสริฟเป็นข้อมูลให้ท่านว่าที่ลูกค้าต่อไป ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

ฝากข้อความได้ครับ