We Love my'S KING

                           
                         พวกเรารักพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เป็นวันดีที่สุดของประเทศไทย ทุกคนทราบดีว่าเป็นวัน "วันพ่อแห่งชาติ" รัานสหวนิช ขายตู้เชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ เครื่องตัดพลาสม่า หน้ากากเชื่อมปรับแสงออโต้ เครื่องปั๊มลมโรตารี่  ในฐานะอยู่ภายใต้ฝ่าพระบาทของพระองค์ท่าน ข้าพระพุทธเจ้า...
                  ขอแสดงความจงรักภักดี  ด้วยการเป็นข้าประชาชนที่ตั้งใจทำมาหากินด้วยความสุจริต ขยันประหยัด ยืนหยัดช่วยตัวเองและบริวาร  รวมถึงเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยความโปร่งใสเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้พบเห็น 
                          ด้วยเกล้า  ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ร้านสหวนิช และพนักงานทุกคน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

ฝากข้อความได้ครับ