Happy New year 2560

           สวัสดีปีใหม่ 2560 กับท่านลูกค้าเดิม   และท่านผู้เข้ามาเยี่ยมเวป WWW.SAHAVANIT.COM ร้านสหวนิชขอกราบทราบซึ้งน้ำใจท่านที่ได้ให้โอกาสร้านสหวนิช  รับใช้ท่านในอนาคต และปีที่ผ่าน ๆ มา 
              
               เนื่องด้วย ปีใหม่ 2560 นี้  ร้านสหวนิชขอให้ท่านทั้งหลาย  มีความสุขทุกขณะจิตในปัจุบัน ร้านสหวนิชขอตั้งใจที่แนวแน่ว่าปี 2560 จักหาเครื่องเชื่อม เครื่องมือ และการขอรับใช้ท่านด้วยความตั้งใจด้วยดีเช่นผ่าน ๆ มา และจะปรับปรุงให้ท่านได้รับความพึ่งพอใจสุงสุดตลอดไป

            ท้ายนี้ ร้านสหวนิชขอนำเสนอวีดีโอ สรุปคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เด่น ๆ ในเรื่อง และขอโอกาสเวลาของท่านเล็กน้อย ให้สดับรับชม ความจริงอันสูงสุด สิ่งที่เป็นสัจจะของชีวิต สัจจะของโลก สัจจะของจักรวาล  เพื่อเป็นเป้าหมายชีวิตของปี 2560 ต่อไป ขอกราบอนุโมทนาด้วยครับ เเเ เเเ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

ฝากข้อความได้ครับ