ตู้เชื่อมไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อม กับวันแรงงานแห่งชาติ 2561

             วันแรงงานแห่งชาติ  (อังกฤษ: Labour Day) พวกเราชาวช่างเชื่อมมืออาชีพ มีส่วนเกี่ยวข้องกับวันแรงงานแห่งชาติ เป็นอย่างยิ่ง ตู้เชื่อมไฟฟ้า เป็นเครื่องมือสำหรับแรงงาน เครื่องเชื่อมไฟฟ้า และอะไหล่เครื่องตัดพลาสม่า  เป็นวันหยุดประจำปีที่เฉลิมฉลองไปทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน

 
รูปที่ 1 แรงงานชาย ใช้ตู้เชื่อมไฟฟ้า และเครื่องมือหนัก Zinsano  welpro jasic iweld

เพื่อที่จะฉลองผลงานทางการเศรษฐกิจและสังคมของผู้ใช้แรงงาน
 วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม วันระลึกถึงผู้ใช้แรงงาน ประวัติวันแรงงานแห่งชาติ ภาษาอังกฤษ คือ May Day มีความสำคัญ 
          ผู้ใช้แรงงานถือเป็นฝ่ายผลิตที่สำคัญในการผลักดัน ช่วยส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะ งานเชื่อมทีใช้ตู้เชื่อมไฟฟ้า หรือ เครื่องเชื่อมซึ่งในต่างประเทศนั้นมีวันแรงงานมานานแล้ว โดยเรียกว่า วันเมย์เดย์ (May Day)ขณะที่ประเทศไทยนั้น ทราบกันดีว่า วันแรงงานแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ว่าแล้ว เราจะร่วมมือกันสร้างชาติให้เติบโตไปด้วยกัน


แรงงานหญิง กับเครื่องมือ Zinsano  welpro jasic iweld
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

ฝากข้อความได้ครับ